ĐỘI NGŨ NHÀ HUẤN LUYỆN ACTIONCOACH LOTUS FIRM

Lý hà thu

Jenny Lý Hà Thu
Business Coach - National Trainer Vietnam

Trong vòng 15 năm qua, tôi đam mê với sự nghiệp giúp các chủ doanh nghiệp từ chỗ một mình kiêm nhiệm mọi vị trí trở thành nhà lãnh đạo có nhiều thời gian hơn nhờ xây dựng được hệ thống vận hành hiệu quả…

Thiết kế chưa có tên (1)

Tina Hạ Thị Tuyết BusinessCOACH

Gia nhập hệ thống ActionCOACH, Coach Tina mong muốn trở thành cánh tay nối dài của ActionCOACH để hỗ trợ và giúp đỡ cho hàng ngàn,hàng vạn Doanh nghiệp Việt Nam được xây dựng và phát triển một cách bài bản, hệ thống và chuyên nghiệp; giúp các chủ Doanh nghiệp giành lại quyền sống- có nhiều thời gian hơn.

Address: 87-89 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Tp.HCM

Hotline: +84 287 107 7979 (Line 2)

Email: info@actioncoachlotus.com

Đăng Ký

Maps