Nội Dung Chương Trình

Đây là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và cấp Quản lý của họ muốn phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Các sản phẩm huấn luyện chuyên sâu cho từng doanh nghiệp bao gồm: Freedom; Power-up; Step-up; Start-up

Huấn Luyện Chuyên Sâu

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI START-UP

Huấn luyện chuyên sâu Start-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp mới thành lập công ty và muốn doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo tồn tại trên thương trường. Huấn luyện chuyên sâu Start-up […]

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI STEP - UP

Huấn luyện chuyên sâu Step-up là chương trình dành cho công ty có từ 2 hoặc 3 người góp vốn muốn xây dựng doanh nghiệp bài bản và phát triển  nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận để phát […]

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI POWERUP

Huấn luyện chuyên sâu Power-up là chương trình dành cho Chủ doanh nghiệp và nhân sự chủ chốt của họ muốn phát triển  doanh nghiệp bài bản, đầy đủ phòng ban, vị trí để nâng doanh nghiệp lên tầm cao […]

HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU GÓI FREEDOM

Huấn luyện chuyên sâu Freedom là chương trình dành cho Chủ Doanh nghiệp và cấp Quản lý của họ muốn Doanh nghiệp của họ phát triển  nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận cho Chủ Doanh nghiệp và chính […]

Address: 87-89 Hồ Bá Kiện, P15, Q10, Tp.HCM

Hotline: +84 287 107 7979 (Line 2)

Email: info@actioncoachlotus.com

Liên Hệ