entrepreneur-3425200_960_720

Business Marketing Test

 Tìm hiểu mức độ hiệu quả của các chương trình tiếp thị hiện tại của bạn là cách các chiến dịch của bạn ghi điểm so với các công ty khác mà bạn đang cạnh tranh với tập thể, sau đó có một phiên huấn luyện doanh nghiệp miễn phí để khám phá cách biến chi phí dành cho các hoạt động quảng cáo, tiếp thị của bạn hiệu quả hơn!