All posts by Digital Marketing

10Mar/20

[DISCOVERY DAY] SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG NHÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

Tại Hà Nội ngày 5/3/2020, ActionCOACH Firm Lotus đã tổ chức thành công sự kiện tuyển dụng Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp – Discovery Day. Đây là sự kiện dành cho nhữngRead More…

01Oct/19

Nhà Huấn Luyện ActionCOACH LEO Nguyễn Dự Hoàng

11 LÝ DO ĐỂ BẠN NÊN THUÊ NHÀ HUẤN LUYỆN ACTIONCOACH COACH LEO NGUYỄN DỰ HOÀNG Tôi đã xây dựng và điều hành nhiều lĩnh vực kinh doanh. Tôi có kinh nghiệm hơn 17 nămRead More…